Cách thủ công để thay đổi Theme cho Wordpress

Được sửa vào ngày:
wordpress theme themes wordpress theme theme wordpress

Để thay Theme cho WordPress theo cách thủ công, bạn sẽ cần chỉnh sửa file cấu hình wp-config.php.

Thêm mã sau đây vào files wp-config.php của bạn (bạn cần chỉnh lại đường dẫn cho đúng):

define('TEMPLATEPATH', '/path/to/your/new/theme/directory');

define('STYLESHEETPATH', '/path/to/your/new/theme/directory');