Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Cách tối ưu hóa để website tải nhanh hơn

Được sửa vào ngày:
optimize website fasster tối ưu website tải nhanh GTMetrix Tool GTMetrix Tool

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng GTMetrix Tool để phân tích website của bạn và tăng tốc tải nó. Bạn sẽ được liệt kê các đề nghị để giúp website của bạn chạy nhanh hơn.

Xin lưu ý rằng việc tối ưu hóa hình ảnh và các tiêu chuẩn để kiểm soát bộ nhớ cache thích hợp có tác động rất lớn đến kích cỡ của trang web cũng như tốc độ của nó.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các hướng dẫn sử dụng GTMetrix Tool tại https://www.hostinger.com/tutorials/gtmetrix-for-testing-websites-speed (tiếng Anh)