Cách truy cập webmail?

Được sửa vào ngày:
webmail truy cập webmail

Bạn có thể truy cập webmail thông qua trình duyệt để đọc mail ở bất cứ đâu.Có 2 cách để đặng nhập vào webmail

1. Vào mục Webmail từ Control Panel, chọn biểu tượng RoundCude ở mỗi tài khoản để đăng nhập. Với cách này, bạn không cần phải gõ lại tên đăng nhập vào mật khẩu

 

2. Vào trực tiếp https://webmail.hostinger.vn qua trinhg duyêt, gõ tên đăng nhập dạng username@domainname và mật khẩu

 

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!