Chặn index của search engine bằng robots.txt

Được sửa vào ngày:
robots.txt

Bạn có thể chặn search engine index website của bạn bằng robots.txt. Bài hướng dẫn chi tiết có thể xem tại đây: 

https://www.hostinger.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-ngan-search-engine-index-blog-wordpress-cua-ban/