Composer có được hỗ trợ không?

Được sửa vào ngày:
composer composers

Composer được hỗ trợ, tuy nhiên hãy lưu ý là bạn cần cài đặt nó.

Hướng dẫn chi tiết cài đặt có thể tìm thấy tại đây:

https://www.hostinger.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-cai-dat-va-su-dung-composer/