KHUYẾN MÃI HÈ giảm 90%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
09
GIỜ
05
PHÚT
36
GIÂY

DNS clustering có thể được bật không?

Được sửa vào ngày:
cluster dns cluster

DNS clustering không thể được kích hoạt vì nó cần thay đổi lớn trên hệ thống của chúng tôi, vốn đã được tối ưu cho hiệu năng tốt nhất.Tuy nhiên, chúng tôi cũng có cung cấp máy chủ ảo  (VPS) có thể hỗ trợ tính năng này