KHUYẾN MÃI HÈ giảm 80%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
00
GIỜ
30
PHÚT
57
GIÂY

Domain không trỏ đến Nameservers

Được sửa vào ngày:
Domain nameservers your domain is not pointing

Nếu bạn vừa mới tạo tài khoản Hosting hoặc thay đổi Nameservers/DNS Zone của domain thì bạn có thể gặp thông báo như hình sau: your domain is not pointing...

Có nhiều nguyên nhân, nếu bạn vừa tạo tài khoản Hosting thì có thể domain chưa được trỏ về Nameserverscủa Hostinger, hãy chắc chắn rằng bạn đã thực hiện trỏ domain.

Nếu bạn vừa thực hiện thay đổi DNS hoặc Nameserver, có thể đã có một số cài đặt chưa đúng hoặc là bạn cần chờ một khoảng thời giản để DNS được quảng bá.

Bạn có thể xem hướng dẫn sau thể thực hiển trỏ tên miền về Hostinger: https://www.hostinger.vn/huong-dan/cach-tro-ten-mien-ve-host-hostinger/