Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Dụng lượng đĩa và traffic có thật sự là không giới hạn không?

Được sửa vào ngày:
disk space traffic

Bạn có thể sử dụng dung lượng đĩa (Disk Space) và Bandwidth bao nhiêu tùy thích với gói Hosting Premium và Business. Nếu chúng tôi hết dung lượng ổ đĩa, bộ phận kỹ thuật sẽ gắn thêm các ổ đĩa vào máy chủ. Tuy nhiên, bạn không được phép sử dụng dung lượng đĩa để lưu trữ các nội dung trái phép hoặc không có bản quyền.

Tất cả các file lưu giữ trong tài khoản của bạn cũng phải tuân thủ Điều khoản dịch vụ của chúng tôi: https://www.hostinger.vn/terms-of-use