File Manager không hoạt động khi tôi dùng CloudFlare

Được sửa vào ngày:
File Manager cloudflare File Manager không hoạt động

Nếu bạn sử dụng CloudFlare để chống DDoS cho website của mình thì File Manager sẽ không hoạt động vì CloudFlare đã gán cho bạn một địa chỉ IP khác. Để truy cập vào quản lý files qua FTP, bạn cần sử nhập IP của website bạn vào các trình FTP như FileZilla để truy cập.

Bạn có thể tìm IP của website bạn tại mục Thông tin chi tiết trong Control Panel

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!