Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Giới hạn INODE là gì?

Được sửa vào ngày:
inode giới hạn inode

INODE đại diện cho số lượng của tất cả các tập tin (file) nằm trên tài khoản Hosting của bạn. Ví dụ: một email trong tài khoản của bạn sẽ là 1 inode, một email chứa 2 tập tin đính kèm sẽ là 3 inodes. Bất kỳ tập tin hình ảnh, video, tập tin HTML, thư mục  hay bất kỳ tập tin mã nguồn nào đều liên quan tới inodes

Điều gì xảy ra nếu đạt đến giới hạn INODE?

Khi đã đạt tới giới hạn INODE, bạn sẽ không còn có thể tạo thêm bất kỳ tập tin (file) nào nữa. Trang web của bạn cũng có thể ngừng hoạt động. Giải pháp là loại bỏ bất kỳ tập tin nào mà trang web không sử dụng (nhật ký (logs), các tập tin tải lên, hình ảnh), email hoặc xóa đi các email trong thư mục spam.