Google Maps không hoạt động trên website của tôi

Được sửa vào ngày:
Google Mapsnot working không hoạt động

Để sử dụng Google Maps trên website bạn cần một khóa API.

Trong Website Builder, bấm lên biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải của bản đồ Google Maps, chọn Thuộc tính

Lấy khóa API tại: https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key