Hostinger có cung cấp các máy chủ cài đặt sẵn Flash Media Server không?

Được sửa vào ngày:
Flash Media Server vps server

Flash Media Server không được hỗ trợ trên các gói Shared Hosting. Tuy nhiên, bạn có thể cài đặt nó trên các VPS Server của chúng tôi, tìm hiểu thêm tại https://www.hostinger.vn/vps-hosting