Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Hostinger có hỗ trợ mã nguồn VidiScript không?

Được sửa vào ngày:
VidiScript hỗ trợ support

Tại thời điểm này chúng tôi không hỗ trợ VidiScript vì nó yêu cầu MEncoder FFMPEG mà cả hai đều không được hỗ trợ trên Hostinger. Tuy nhiên bạn có thể cài đặt nó trên các VPS. Xem thêm về các gói VPS của chúng tôi tại https://hostinger.vn/vps-hosting