Hostinger có hổ trợ mass mail không?

Được sửa vào ngày:
mas mail

Mass mail bị nghiêm cấm sử dụng bởi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ nỗ lực nào để gửi thư hàng loạt (mas mail) trên nền tảng của chúng tôi sẽ dẫn đến việc tài khoản bị ngừng hoạt động hoặc dịch vụ email bị khóa.

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!