Hostinger có hỗ trợ Node.js không?

Được sửa vào ngày:
node nodejs node.js hỗ trợ node.js

Node.js không được hỗ trợ trên các gói Shared Hosting. Tuy nhiên bạn có thể cài nó trên các gói VPS. Xem thông tin thêm về các gói VPS của chúng tôi tại https://www.hostinger.vn/vps-hosting