Hostinger có hỗ trợ Ruby on Rails không?

Được sửa vào ngày:
Ruby on Rails ruby

Ruby on Rails không được hỗ trợ trên các gói Shared Hosting. Tuy nhiên, bạn có thể làm bất cứ điều gì với một VPS Server bao gồm cả việc cài đặt sử dụng Ruby on Rails

Bạn có thể xem thêm về các gói cước cũng như bảng giá tại https://www.hostinger.vn/vps-hosting

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!