Hostinger có hỗ trợ thanh toán trực tiếp qua PayPal không?

Được sửa vào ngày:
thanh toán paypal

Chúng tôi không hỗ trợ nhận tiền chuyển trực tiếp qua Paypal. Bạn cần phải điền mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi để gửi thanh toán qua Paypal.