Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Hostinger có thể giúp tôi gia hạn tên miền của tôi đăng ký ở một nhà cung cấp khác khi nó hết hạn không?

Được sửa vào ngày:
gia hạn ra hạn tên miền gia hạn tên miền

Nếu tên miền của bạn được đăng ký ở một nhà cung cấp khác thì chúng thôi sẽ không thể giúp bạn gia hạn nó được, bạn cần liên hệ nhà cung cấp của tên miền để thực hiện.

Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện chuyển nó về quản lý tại Hostiger thì chúng tôi sẽ có thể gian hạn nó cho bạn khi hết hạn.

Bạn cũng có thể đợi cho tên miền mình hết hạn và bị xóa sau đó đăng ký nó lại ở Hostinger.