Hostinger có tính các phí cài đặt không?

Được sửa vào ngày:
vps setup fee phí cài đặt setup phí

Chúng tôi không thu thêm bất cứ các phí cài đặt nào khi bạn sử dụng các gói hosting trên Hostinger. Bạn có thể yên tâm tận hưởng dịch vụ của chúng tôi mà không phải trả phụ phí nào!