Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

InnoDB có được hỗ trợ không?

Được sửa vào ngày:
innodb

InnoDB được hỗ trợ trên các gói Hosting Premium và Business