Ipnat modules có được hỗ trợ không?

Được sửa vào ngày:
ipnat ipnat mod ipnat modules

Ipnat moduels không được hỗ trợ trên gói Shared Hosting. Tuy nhiên chúng được hỗ trợ trên VPS server: https://www.hostinger.vn/vps-hosting