Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Khi nào tôi có thể thấy sự thay đổi trên domain khi vừa thay đổi các bảng ghi DNS?

Được sửa vào ngày:
thay đổi dns dns dns zone tên miền domain

Nếu bạn vừa thực hiện chỉnh sửa hoặc thêm một bản ghi mới trong DNS Zone của domain, bạn có thể cần phải đợi đến 24 giờ để sự thay đổi này được quảng bá trên toàn thế giới. Tuy nhiên, thông thường những thay đổi này đã có thể được nhìn thấy chỉ trong vài giờ.