Làm cách nào để hủy tài khoản hosting

Được sửa vào ngày:
cancel vô hiệu xóa xóa tài khoản xóa host xóa hosting vô hiệu hóa tài khoản hủy tài khoản hosting

Tài khoản hosting của bạn có thể dễ dàng được hủy bỏ và xóa khỏi Control Panel chỉ với vài thao tác. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể xóa hoàn toàn tài khoản Hostinger của bạn vì một số lý do bảo mât.

Để thực hiện xóa tài khoản hosting, bạn hãy đăng nhập vào giao diện Control Panel của Hostinger tại địa chỉ https://cpanel.hostinger.vn, chọn vào Quản lý ở hosting cần xóa.

1. Chọn "Vô hiệu tài khoản"

2. Thực hiện tiếp tục các bước theo hướng dẫn để vô hiệu hóa tài khoản.

3. Sau khi bạn đã thực hiện thao tác Vô hiệu hóa tài khoản, bạn sẽ có lựa chọn Xóa hẳn host này. Hãy chọn nút Xóa nếu bạn thật sự muốn thực hiện

Lưu ý quan trọng: Bạn hãy thực hiện sao lưu tài khoản hosting trước khi xóa để tránh mất mát dữ liệu.

 

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!