Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm cách nào để hủy/xóa tài khoản hosting?

Được sửa vào ngày:
cancel vô hiệu xóa xóa tài khoản xóa host xóa hosting vô hiệu hóa tài khoản hủy tài khoản hosting

Để xóa tài khoản Hostinger hoàn toàn, xin vui lòng gửi email tới gdpr@hostinger.com