Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm cách nào để tăng kích thước nhập file của plugin migrate WordPress?

Được sửa vào ngày:
tăng kích thước nhâp import tăng kích thước migrate

Bạn tiến hành mở file /wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/constants.php (dùng File ManagerControl Panel)

Tìm những dòng sau:

// =================
// = Max File Size =
// =================
define( 'AI1WM_MAX_FILE_SIZE', 536870912 );

Bạn sẽ thấy kích thước tối đa được đặt ở dạng bytes. Để tăng giới hạn kích thước tải lên, chỉ cần thông số mà bạn cần.