Làm cách này để xem địa chỉ IP của máy tính tôi?

Được sửa vào ngày:
địa chỉ ip ip của tôi ip

Để xem địa chỉ IP của máy tính bạn, hãy vào các trang như https://www.whatismyip.com, http://www.whatsmyip.org, http://ip4.me