Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm sao chuyển website của tôi lên máy chủ?

Được sửa vào ngày:
chuyển website upload website máy chủ vps wordpress drupal backup restore

Nếu trang web của bạn không sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL, việc di chuyển trang web của bạn là rất dễ dàng. Đơn giản chỉ cần tải lên tất cả các file của bạn vào thư mục 'public_html' trên máy chủ. Nếu bạn có một trang web dựa trên PHP, hãy kiểm tra xem nó có bất kỳ file cấu hình nào có thể đặt domain hoặc đường dẫn đến file. Cập nhật các giá trị này nếu cần. Nếu trang web của bạn đang sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL, bạn cần phải di chuyển cơ sở dữ liệu và cập nhật các file cấu hình cho phù hợp:

1. Sao lưu cơ sở dữ liệu trên máy chủ cũ. Nếu nhà cung cấp hiện tại của bạn có một công cụ sao lưu MySQL - hãy sử dụng nó. Thông thường, bạn có thể đăng nhập vào phpMyAdmin, chọn cơ sở dữ liệu của bạn và nhấp vào 'Export". Chọn Lưu dưới dạng file và chọn 'gzipped'. Tải về bản sao lưu để lưu giữ. (Bạn có thể tìm thấy hướng dẫn chi tiết tại đây: https://www.hostinger.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-import-database-mysql-export-no-qua-phpmyadmin)

2. Tạo cơ sở dữ liệu trên máy chủ của chúng tôi. Trước khi bạn có thể khôi phục lại một bản sao lưu cơ sở dữ liệu, bạn sẽ cần phải tạo một cơ sở dữ liệu trên hệ thống. Vào Control Panel, vào mục MySQL Database. Bạn có thể tạo một cơ sở dữ liệu mới và người dùng ở đó. Lưu lại các thông tin kết nối MySQL để sử dụng

3. Nhập dữ liệu cơ sở dữ liệu vào máy mới. Sử dụng phpMyAdmin để nhập lại cơ sở dữ liệu đã được sao lưu trước đó. Hãy kiên nhẫn, vì có thể mất khá nhiều thời gian để hoàn thành nếu kích thước sao lưu của bạn lớn. (Hướng dẫn chi tiết có thể tìm tại đây: https://www.hostinger.vn/huong-dan/lam-the-nao-de-import-database-mysql-export-no-qua-phpmyadmin)

4. Cập nhật các tập tin cấu hình. Bây giờ, khi cơ sở dữ liệu đã được khôi phục, bạn cần phải mở file cấu hình (ví dụ WordPress sẽ có tệp wp-config.php) và cập nhật máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu, tên cơ sở dữ liệu, tên người dùng cơ sở dữ liệu và giá trị mật khẩu cơ sở dữ liệu. Sử dụng các giá trị mà bạn đã ghi lại khi tạo cơ sở dữ liệu mới.

Lưu ý: chúng tôi không sử dụng "localhost" như MySQL hostname, máy chủ MySQL của chúng tôi là "mysql.hostinger.vn"