Làm sao để ẩn báo lỗi và các cảnh báo hiện trên website của tôi?

Được sửa vào ngày:
ẩn báo lỗi display error ẩn lỗi ẩn báo lỗi php

Các thông báo lỗi và cảnh báo của PHP có thể được tắt thông qua Control Panel

Để bật hoặc tắt các thông báo lỗi của PHP, bạn cần đăng nhập vào Control Panel, tới mục PHP Configuration hoặc đơn giản chỉ cần tìm với từ khóa PHP ở ô tìm kiếm

Ở mục PHP Configuration, để chọn tắt hoặc mở tính năng hiện thông báo lỗi/cảnh báo của PHP, bạn chọn vào mục Display Errors, Enable để bật và Disable để tắt. Bấm Save để lưu lại

Lưu ý:

Tùy chọn này được khuyên là nên để Disable (tắt) để người truy cập không nhìn thấy các lỗi không mong muốn làm cho website nhìn không chuyên nghiệp. Các lỗi và cảnh báo của PHP cũng được lưu lại ở thư mục .logs, bạn có thể truy cập qua FTP hoặc File Manager

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!