Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm sao để ẩn báo lỗi và cảnh báo hiện trên website của tôi?

Được sửa vào ngày:
ẩn báo lỗi display error ẩn lỗi ẩn báo lỗi php

Các thông báo lỗi và cảnh báo của PHP có thể được tắt thông qua mục Cấu hình PHP trong phần Quản lý tài khoản hosting ở Hostinger Control Panel

Để bật hoặc tắt các thông báo lỗi của PHP, bạn cần đăng nhập vào Hostinger Control Panel, chọn Quản lý ở tài khoản hosting mà bạn cần, tới mục Cấu hình PHP hoặc đơn giản chỉ cần tìm với từ khóa PHP ở ô tìm kiếm

Ở mục Cấu hình PHP, để chọn tắt hoặc mở tính năng hiện thông báo lỗi/cảnh báo của PHP, bạn chọn vào mục Display Errors, Kích hoạt để bật và Vô hiệu để tắt. Bấm Lưu để thực hiện.

Lưu ý:

Tùy chọn này được khuyên là nên để Vô hiệu để khách truy cập không nhìn thấy các lỗi không mong muốn làm cho website nhìn không chuyên nghiệp. Các lỗi và cảnh báo của PHP cũng được lưu lại ở thư mục .logs, bạn có thể truy cập qua FTP hoặc Quản lý File