Làm sao để bảo vệ thư mục website của tôi bằng mật khẩu?

Được sửa vào ngày:
Password Protect Directoriesbảo vệ thư mục bảo vệ

Tính năng Password Protect Directories cho phép bạn đặt mật khẩu để giới hạn truy cập vào website của bạn.

Truy cập mục này từ Control Panel

Select Directory để chon thư mục cần đặt mật khẩu, Set a password to limit access to your website (or parts of it) để tạo tên đăng nhập và mật khẩu cho thư mục cần bảo vệ

Lưu ý: nếu bạn quên mật khẩu, hãy truy cập lại mục này để đổi lại

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!