Làm sao để bật tính năng hotlink protection?

Được sửa vào ngày:
hotlink protection hotlink bảo vệ hotlink

Bảo vệ các tài nguyên của website như videos, hình ảnh, liên kết để tránh những truy cập không mong muốn từ người dùng là một ý tưởng tốt.

Tính năng Hotlink Protection giúp bạn thực hiện những điều này.

Ở mục Configure Hotlink Protection bạn có thể cấu hình các các loại tài nguyên cần bảo vệ.

Dùng Redirect blocked requests to this URL để chuyển hướng truy cập đến những trang định sẵn. Hãy chắc chắn rằng Hotlink protection status được Bật (Enable)

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!