Làm sao để Catch-all Email?

Được sửa vào ngày:
catch all email tất cả email

Catch-all Emails là một tính năng cho phép bạn chuyển tất cả các email được gửi đến tên miền của bạn, không quan trọng là tài khoản email đó có tồn tại hay không. Tính năng này hữu dụng khi bạn muốn nhận được các email gửi vào một địa chỉ bị gõ sai.

Để cài đặt, bạn vào mục Catch-all Emails trong Control Panel

Tại trang quản lý Catch-all Emails, bạn chọn tên miền mong muốn và địa chỉ nhận email ở mục Forwarded to

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!