KHUYẾN MÃI HÈ giảm 80%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
00
GIỜ
27
PHÚT
45
GIÂY

Làm sao để Catch-all Email (bắt tất cả Email)?

Được sửa vào ngày:
catch all email tất cả email email bắt tất cả email emails

Catch-all Emails (bắt tất cả emails) là một tính năng cho phép bạn chuyển tất cả các email được gửi đến tên miền của bạn, không quan trọng là tài khoản email đó có tồn tại hay không qua một email chỉ định. Tính năng này rất hữu dụng khi bạn muốn nhận được tất cả các email gửi vào một địa chỉ bị gõ sai.

Để cài đặt, bạn vào mục Bắt tất cả Emails trong Control Panel

Tại trang quản lý Bắt tất cả Emails, bạn chọn tên miền mong muốn và nhập địa chỉ nhận email ở mục Chuyển hướng tới