Làm sao để đặt quảng cáo AdSense khi dùng Website Builder?

Được sửa vào ngày:
zyro website builder adsense quảng cáo

Bạn có thể đặt mã quảng cáo AdSense vào website được tạo bằng Website Builder dễ dàng. Vào mục Nâng cao ở Website Builder, rê chuột chọn kéo thả Quảng cáo AdSense vào website của mình sau đó dán vào mã HTML của AdSense

Lưu ý: nếu bạn chưa có tài khoản AdSense, vui lòng tham khảo thêm tại https://www.google.com/adsense/start (tiếng Anh)