Làm sao để khôi phục lại Website từ một bảng sao lưu?

Được sửa vào ngày:
khôi phục backup restore

Bạn có thể dễ dàng khôi phục lại Website từ một bản sao lưu website của mình trong Hostinger Control Panel.

Bước 1: đăng nhập vào Control Panel tại https://cpanel.hostinger.vn, chọn Quản lý ở website cần thực hiện

Bước 2: vào mục "Upload File nén" ở tài khoản hosting của bạn

Bước 3: tiến hành tải lên file sao lưu dạng .zip, .tar hoặc .tar.gz

Bước 4: bạn sẽ thấy được thông báo "File has been uploaded" và đợi một chút để website của bạn khôi phục lại.