Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm sao để khôi phục lại Website từ một bảng sao lưu?

Được sửa vào ngày:
khôi phục backup restore

Bạn có thể dễ dàng khôi phục lại Website từ một bản sao lưu website của mình trong Hostinger Control Panel.

Bước 1: đăng nhập vào Control Panel tại https://cpanel.hostinger.vn, chọn Quản lý ở website cần thực hiện

Bước 2: vào mục "Upload File nén" ở tài khoản hosting của bạn

Bước 3: tiến hành tải lên file sao lưu dạng .zip, .tar hoặc .tar.gz

Bước 4: bạn sẽ thấy được thông báo "File has been uploaded" và đợi một chút để website của bạn khôi phục lại.