Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm sao để lấy các thiết lập cấu hình email?

Được sửa vào ngày:
cấu hình email email cài đặt email

Tất các các thiết lập, các thông tin về tài khoản Email của bạn đều được tìm thấy tại mục Email Accounts trong Control Panel

Nếu bạn chưa có tài khoản email, chỉ cần điền tên, mật khẩu và bấm Create để tạo mới một tài khoản email.

Nếu bạn muốn thể hiện thêm nhiều thông tin về tài khoản email, bạn chọn vào dấu + trước mỗi email để hiện thêm nhiều tùy chọn