Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm sao để nhập dữ liệu lên website của tôi một cách tự động?

Được sửa vào ngày:
nhập dữ liệu lên website lên website

Nếu bạn có một file nén dạng .zip, .tar, .tar.gz chứa bộ mã nguồn website của bạn, thì bạn dễ dàng nhập (Import) nó trở lại lên server dùng tính năng Import Website. Tính năng này vô cùng hữu dụng khi bạn đã có một bản backup website và muốn restore lại

Truy cập Import Website từ Control Panel

Tất cả bạn cần làm là kéo thả file cần vào để thực hên tải lên và giải nén trên máy chủ

Lưu ý: dung lượng file tối đa được phép tải lên là 100MB