Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm sao để tạo một subdomain?

Được sửa vào ngày:
subdomain tạo một subdomain esy.es

Subdomains cho phép bạn phân chia và quản lý nhiều phần của một website tốt hơn và đơn giản hơn, đồng thời làm cho URL đẹp hơn. Ví dụ: bạn có một trang bán hàng ở địa chỉ www.example.com/store, bạn tạo subdomain store.example.com. Subdomains hoạt động như một website độc lập.

Để tạo subdomain, bạn hãy tìm tới menu Subdomains ở trang Control Panel

Trong trang tạo Subdomains, bạn gõ vào subdomain cần tạo chỗ Enter subdomain và bấm Create để tạo subdomain mới

Mục List of Current Subdomains hiển thị tất cả các subdomain mà bạn đã tạo cũng như các tùy chọn cho phép chỉnh sửa hoặc xóa bớt các subdomain