Làm sao để thay đổi bảng ghi MX đến máy chủ Mail của Hostinger?

Được sửa vào ngày:
mx mx record mail của hostinger trỏ mx record

Để có thể nhận mail thông qua máy chủ mail của Hostinger, bạn cần thay đổi bảng ghi MX của tên miền.

Thực hiện điều này bằng cách vào mục Chỉnh sửa DNS Zone trong Control Panel

Tiến hành đổi giá trị MX của tên miền về

mx1.hostinger.vn

Bạn có thể tham khảo thêm về cách sử dụng Chỉnh sửa DNS Zone tại https://www.hostinger.com/tutorials/how-to-use-hostinger-dns-zone-editor

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!