Làm sao để thay đổi mật khẩu Control Panel?

Được sửa vào ngày:
đổi mật khẩu control panel cpanel

Để thay đổi mật khẩu đăng nhập Control Panel, bạn cần đăng nhập vào My Profile tại đường dẫn https://cpanel.hostinger.vn/profile

Bấm chọn vào Change Password (Đổi mật khẩu) để tến hành thay đổi mật khẩu của bạn

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!