Làm sao để thay đổi template của Website xây dựng dùng Zyro?

Được sửa vào ngày:
template zyro thay đổi template bản mẫu

Để thay đổi template cho website được xây dựng bằng Zyro, bạn vào mục Website Builder Control Panel, tìm đến biểu tượng New/Reset bấm vào nó và chọn tiếp Change Template

Chú ý: một khi bạn thay đổi template cho website thì các thông tin trên template hiện tại sẽ bị mất. Điều này có nghĩa là bạn sẽ bị mất các dữ liệu tạo với template trước đó.
 

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!