Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm sao để thay đổi template của Website xây dựng dùng Zyro?

Được sửa vào ngày:
template zyro thay đổi template bản mẫu

Để thay đổi template cho website được xây dựng bằng Website Builder, bạn truy cập và tìm đến biểu tượng Mới/Tải lại bấm vào nó và chọn tiếp Đổi giao diện

Chú ý: một khi bạn thay đổi template cho website thì các thông tin trên template hiện tại sẽ bị mất. Điều này có nghĩa là bạn sẽ bị mất các dữ liệu tạo với template trước đó.