Làm sao để xóa MySQL Database?

Được sửa vào ngày:
xóa cơ sở dữ liêu delete MySQL Database xóa mysql database xóa mysql

Bạn có thể quản lý tất cả các mysql database của bạn tại mục MySQL Databases trong Control Panel của tài khoản Hosting

Tại phần quản lý MySQL Databases, bạn sẽ nhìn thấy mục "List of Current MySQL Databases And Users", bấm chọn vào nút + phía bên trái của database bạn muốn xóa sẽ thấy lệnh Delete. Khi chọn vào lệnh này thì toàn bộ database sẽ bị xóa và hãy chắc chắn rằng bạn đã có một bản sao lưu của nó đề phòng mất mát dữ liệu.

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!