KHUYẾN MÃI HÈ giảm 80%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
01
GIỜ
57
PHÚT
09
GIÂY

Làm sao hủy liên kết tài khoản của tôi khỏi Google+/Facebook?

Được sửa vào ngày:
unlink profile google facebook hủy liên kết

Hostinger cho phép liên kết tài khoản với mạng xã hội như Google, Facebook để giúp bạn đăng nhập nhanh hơn vào "Khu vực thành viên". Bạn thực hiện điều này bằng cách bấm vào biểu tượng của mạng xa hội ở trang đăng nhập và bạn sẽ không cần phải nhập cũng như ghi nhớ tên tài khoản/mật khẩu.

Nếu bạn lại muốn sử dụng tên đăng nhập/mật khẩu, hãy vào Trang cá nhân tại https://cpanel.hostinger.vn/profile bấm vào "Mạng xã hội", nhấn vào Unlink để thực hiện

Bạn sẽ nhận được một email để thiết lập mật khẩu cho tài khoản. Khi bạn đã thiết lập mật khẩu, bạn sẽ có thể sử dụng để đặng nhập với email/mật khẩu vừa tạo