Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm sao thay đổi giá trị max_input_vars?

Được sửa vào ngày:
max_input_vars thay đổi giá trị max_allowed_packet

Giá trị Max Input Var cho biết số lượng biến mà trang web của bạn có thể sử dụng. Tùy thuộc vào mã nguồn hoặc website của bạn mà ta cần điều chỉnh để cho phù hợp.

Ví vụ, một WordPress website thì giá trị khuyên dùng là 3000, việc để giá trị thấp có thể làm ảnh hưởng đến hiệu năng hoạt động của trang web hoặc gây ra lỗi cho một số Plugins hoặc Themes

Để thay đổi giá trị max_input_vars, bạn cần truy cập vào Control Panel, vào phần Quản lý của tài khoản hosting, tìm đến Cấu hình PHP. Bạn cũng có thể tim đến mục này dễ dang bằng cách gõ PHP lên ô tìm kiếm trong Control Panel.

Ở mục Max Input Vars, điền giá trị mà bạn cần và bấm Lưu để thực hiện