Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm sao tôi có thể bảo vệ source code của website mình?

Được sửa vào ngày:
source guard sourcecode source code protect source source mã nguồn

Tôi e rằng source code không thể được bảo vệ. Bất kỳ ai cũng có thể xem source code bằng cách xem website của bạn và chọn lệnh 'view source code' trong browser của họ. 

Bạn có thể bảo vệ function/programming code trong PHP file bằng cách mã hóa nó (sử dụng Zend và loncube), nhưng code hiển thị trên website của bạn vẫn có thể nhìn thấy