KHUYẾN MÃI HÈ giảm 80%!
NHANH LÊN, THỜI GIAN ƯU ĐÃI ĐANG DẦN HẾT HẠN
00
NGÀY
00
GIỜ
28
PHÚT
52
GIÂY

Làm sao tôi có thể chỉnh sửa file httpd.conf

Được sửa vào ngày:
httpd.conf httpd chỉnh file httpd

Bạn không thể chỉnh sửa file httpd.conf bởi vì chúng tôi không cho phép khách hàng làm điều đó trên các gói Shared Hosting. Tuy nhiêu bạn có thể chỉnh sửa một số thiết đặt bằng cách dùng file .htaccess. Nếu bạn cần quyền truy cập tới file httpd.conf, có thể xem qua các gói VPS của chúng tôi. Bạn được cấp quyền root để truy cập các máy chủ VPS nên thoải mái thực hiện các thiết đặt cũng như cấu hình riêng của mình.