Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm sao tôi có thể chỉnh sửa file httpd.conf

Được sửa vào ngày:
httpd.conf httpd chỉnh file httpd

Bạn không thể chỉnh sửa file httpd.conf bởi vì chúng tôi không cho phép khách hàng làm điều đó trên các gói Shared Hosting. Tuy nhiêu bạn có thể chỉnh sửa một số thiết đặt bằng cách dùng file .htaccess. Nếu bạn cần quyền truy cập tới file httpd.conf, có thể xem qua các gói VPS của chúng tôi. Bạn được cấp quyền root để truy cập các máy chủ VPS nên thoải mái thực hiện các thiết đặt cũng như cấu hình riêng của mình.