Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để backup/restore VPS của tôi?

Được sửa vào ngày:
vps backup restore

Chúng tôi cung cấp tùy chọn để bạn tạo snapshot cho VPS Server. Snapshot là một bản copy chính xác trạng thái của VPS ngay tại thời điểm thực hiện lệnh tạo, nó bao gồm trạng thái bật/tắt của máy ảo, toàn bộ dữ liệu về tất cả các files, bộ nhớ và mọi thứ khác.

Để tạo snapshot, bạn truy cập vào mục Servers trong Control Panel, chọn VPS Server và bấm chọn lệnh Create Snapshot

Để khôi phục lại snapshot trước đó, bạn chọn Restore Snapshot