Cơ sở kiến thức

Tìm bài viết về thông tin tính năng, hướng dẫn sửa lỗi
và những thông tin công nghệ liên quan đến dịch vụ của Hostinger.

Làm thế nào để bật tính năng ẩn thông tin tên miền?

Được sửa vào ngày:
ẩn thông tin tên miền domain privacy

Bạn có thể ẩn các thông tin WHOIS của mình bằng cách bật tính năng ẩn thông tin tên miền (Domain Privacy) cho domain từ Control Panel.

Để thực hiện, bạn tìm đến mục Domains, chọn domain mà bạn cần ẩn, bấm chọn Order tại mục "Would you like to keep this information private?". Bạn sẽ tốn phí 5$ để thực hiện.