Làm thế nào để bật Wildcard Subdomains?

Được sửa vào ngày:
wildcard subdomains wildcard

Tính năng Wildcard Subdomains không được hỗ trợ trên hệ thống của Hostinger

Làm ai đó mỉm cười hôm nay!