Làm thế nào để cài đặt email lên smartphone iPhone/Android

Được sửa vào ngày:
cài đặt email iphone android tài khoản email thiết lập email trên điện thoại

Bạn có thể sử dụng tất cả tài khoản Email của bạn trên hostinger cài đặt lên điện thoại iPhone/Android mà không gặp vấn đề gì. Hãy làm theo bài hướng dẫn từng bước để biết cách cài đặt chi tiết email lên Iphone/Android:

How To Setup Email On Android (tiếng Anh)
How To Set Up An Email Account On iPhone (tiếng Anh)

Ghi chú: